Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

(w tym dla osób kontaktujących się poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej vame.pl)

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Administrator i dane kontaktowe Administratora

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma VAME architekci Kamil Graczyk z siedzibą przy ul. Obrońców Wybrzeża 25b/55, 80-398 Gdańsk, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej NIP 567-180-58-97.
 • W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania VAME architekci Kamil Graczyk, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail pracownia@vame.pl

Cel przetwarzania danych osobowych

 • Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
  1. podjęcia wszelkich czynności wymaganych do udzielenia odpowiedzi na zapytanie zgłoszone przez formularz kontaktowy na stronie vame.pl;
  2. podjęcia działań przed zawarciem umowy na wniosek osoby, której dane dotyczą i/lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą i są niezbędne do zawarcia umowy;
  3. ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową;
  4. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym obowiązków rachunkowych i podatkowych.

Podstawa przetwarzania danych osobowych

 • Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 • Podstawą przetwarzania danych jest również niezbędność przetwarzania:
  1. do podjęcia działań przed zawarciem umowy na wniosek osoby, której dane dotyczą i/lub do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą i są niezbędne do zawarcia umowy;
  2. do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
  3. do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

Okres przechowywania danych

 • Pani / Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania korespondencji, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
  1. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora wynikającego z przepisów prawa;
  2. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.

Przekazywanie danych

 • Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępnione:
  1. osobom upoważnionym przez Administratora do przetwarzania danych osobowych klientów;
  2. podmiotom i organom uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

Przysługujące Pani/Panu uprawnienia

 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania danych osobowych, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora;
  4. przenoszenia danych osobowych;
  5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody;
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

Informacje dodatkowe

 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże w przypadku ich niepodania niemożliwe jest wysyłanie zapytania przez formularz kontaktowy i uzyskanie odpowiedzi na złożone przez niego zapytanie.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

PLIKI COOKIES

Czym są pliki cookies?

 • Pliki cookies (ciasteczka) są to małe pliki tekstowe zapisywane w pamięci urządzeń końcowych użytkownika (np. komputer, urządzenie mobilne) w momencie przeglądania strony internetowej. W plikach cookies zawarte są różne informacje, które są często niezbędne, aby strona działała prawidłowo. Pliki cookies są zaszyfrowane w taki sposób, aby osoby nieuprawnione nie miały do nich dostępu.

W jakim celu wykorzystujemy pliki cookies?

 • Wykorzystujemy analityczne pliki cookies w celu:
  1. zbierania informacji o sposobie korzystania z naszej strony internetowej np. badania statystyk dotyczących ruchu;
  2. ulepszania funkcjonowania naszej strony internetowej.

Jak długo będziemy przechowywać pliki cookies?

 • Pliki cookies dzielimy ze względu na czas na jaki są instalowane w przeglądarce użytkownika na:
  1. pliki cookie sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika;
  2. pliki cookie stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Zarządzanie plikami cookies

 • W dowolnej chwili mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki i odrzucać prośby o instalowanie ciasteczek.
 • Mogą Państwo również usunąć pliki cookies w dowolnym czasie korzystając z ustawień przeglądarki.