OFERTA

VAME architekciposiadamy doświadczenie w projektowaniu obiektów dużej i małej skali zarówno na terenie Polski jak i za granicą, a przy współpracy z szerokim gronem profesjonalistów, jesteśmy gotowi podjąć każde wyzwanie. Poniżej przedstawiamy kompleksową ofertę obsługi inwestycji.

Analizy – zajmujemy się opracowywaniem analiz chłonności działki.

Projekty – specjalizujemy się w sporządzaniu:

 • inwentaryzacji;
 • koncepcji funkcjonalno-przestrzennych i architektonicznych;
 • wielobranżowych projektów budowlanych i wykonawczych budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, budynków użyteczności publicznej, budynków biurowych oraz projektów małej architektury i przestrzeni publicznych;
 • projektów przebudowy, rozbudowy oraz adaptacji budynków, w tym również budynków objętych ochroną konserwatorską;
 • projektów wnętrz komercyjnych i mieszkalnych.
Projekty graficzne i marketing – świadczymy również usługi w zakresie:
 • projektowania graficznego;
 • sporządzania dokumentacji marketingowej;
 • tworzenia fotorealistycznych wizualizacji budynków i wnętrz.
Doradztwo – oferujemy szeroko pojęte doradztwo techniczne w zakresie architektury i budownictwa, a przy współpracy z Kancelarią Radców Prawnych możemy poszerzyć ofertę o pełną obsługę prawną.
Pomoc – pomagamy w:
 • procesie inwestycyjnym;
 • uzyskaniu pozwoleń, uzgodnień, ekspertyz, operatów i opinii wymaganych prawem w celu uzyskania pozwolenia na budowę;
 • nadzorowaniu budowy w zakresie zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową;
 • w procedurach odbiorowych na końcowym etapie budowy.